HOME - Tilbage til START - Tryk her!
Læs også min WEBLOG "Info-BLOG'en" med anderledes nyheder!   
 
 
 

Artikler & Features opdelt efter EMNE:

Nepal

- artiklerne er opført i dato-orden


Nepal on the Brink

Rhoderick Chalmers
12. oktober 2005
Man kan ikke skrue tiden tilbage, og det skal de politiske partier indstille sig på. Maoisterne profiterer af konflikten mellem kongemagten og de politiske partier. Kong Gyanendra har ikke formået at udnytte sin magtposition til at vinde indflydelse hverken nationalt eller internationalt. For at løse konflikten er det nødvendigt at de politiske ledere ændrer prioritering fra indbyrdes magtkampe til en endegyldig fokusering på en løsning af landet overordnede politiske, økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige konflikt mellem den etablerede politiske magtstrukter og maoisterne.

NEPAL: Parliamentary elections to be held by April 2007

IRINnews.org
11. oktober 2005
Mens nepaleserne fejrede deres to-uger lange Dasain-festival, holdt Kong Gyanendra en tale til nationen, hvorunder han lovede parlamentsvalg i april 2007. Han opfordrede samtidig maoisterne til at afslutte deres væbnede opstand. De politiske partier ønsker parlamentet indkaldt og har tilkendegivet at de boykotter byråds-valget i februar 2006, som Kong Gyanendra har udskrevet tidligere.

NEPAL: Europeans concerned over Nepal’s situation

IRINnews.org
6. oktober 2005
En EU-delegation har under et besøg i Kathmandu udtrykt meget stor bekymring over den politiske og sikkerhedsmæssige udvikling i Nepal. Der er også en voksende bekymring over den menneskeretslige situation, der forekommer klart forringet siden Kong Gyanendra i begyndelse af februar overtog landets politiske ledelse.

NEPAL: Democracy demonstrations continue

IRINnews.org
12. september 2005
Demonstrationerne for demokrati og imod kongens suspendering af en lang række demokratiske rettigheder fortsætter i Kathmandu. Demonstrationerne har nu stået på i over en uge, og mere end 1.000 personer er arresteret. Men stadig flere slutter op i denne folkelige manifestation af, at nepaleserne ønsker reelle handlinger bag løfterne om demokrati, fred og udvikling.

NEPAL: Positive reaction to Maoist ceasefire

IRINnews.org
5. september 2005
Maoisterne har indledt en 3-måneders våbenhvile, som alle demokratiske kræfter bifalder. Regeringen og hæren har indtil videre forholdt sig tavse. Der er næppe tvivl om at våbenhvilen vil resultere i et øget politiske partiers pres mod kongen og hans politiske bagland, og måske resultere i et opgør om monarkiets fremtid.

NEPAL: King, politicians and rebels no nearer to talks

IRINnews.org
31. august 2005
Kong Gyanendra har været på rundtur i Øst- og Vest-Nepal, men selvom det eneste lokalbefolkningen ønsker er fred, er der fortsat ingen tegn på snarlige forhandlinger mellem konfliktens parter.

NEPAL: Focus on rural development in Maoist areas

IRINnews.org
30. august 2005
Udviklingsarbejdere har hårde betingelser i maoist-dominerede regioner, hvor de ofte skal arbejde under iagttagelse fra begge parter i konflikten.

NEPAL: Confidence building ahead of talks with rebels

IRINnews.org
23. august 2005
Nepals etablerede politiske partier søger at etablere en platform for freds-forhandlinger med maoisterne uden deltagelse af Kong Gyanendra.

NEPAL: Searching for the disappeared

IRINnews.org
22. august 2005
Nepal sikkerhedsstyrker kritiseres for en lang række anholdelser, hvor de anholdte ikke stilles for en dommer, og mange af de anholdte forsvinder!

NEPAL: New NGO law spells end of autonomy, say activists

IRINnews.org
17. august 2005
Regeringen har med en ny lovgivning indført udvidede muligheder for kontrol med NGO'ernes arbejde. Formanden for NGO-ernes paraplyorganisation er meget bekymret for den demoralisering, som han føler vil blive konsekvensen af indgrebet.

NEPAL: Activists call on UN monitoring mission to act quickly

IRINnews.org
11. august 2005
Menneskerettigheds-situationen er ikke forbedret efter Kong Gyanendras magtovertagelse 1. februar. Mere end 1100 mennesker har mistet livet har mistet livet siden da. To-trediedele er dræbt af de nepalesiske sikerhedsstyrker og en-trediedel er dræbt af maoisterne. Menneskerettigheds-organisationernes muligheder for at arbejde er samtidig blevet markant forringet.

Nepal: 100 soldater savnes! - Voldsomme kampe i Kalikot, Vest-Nepal   - mange dræbt

Mogens Engelund
9. august 2005
Maoisterne angreb i søndags (7. aug.) en militærlejr i Kalikot Distrikt i Vestnepal. Kamphandlingerne bølge frem og tilbage i 11 timer. Maoisterne hævder de vandt en bemærkelsesværdig sejr.

NEPAL: Community-run schools make progress

IRINnews.org
9. august 2005
Under maoistkonflikten har uddannelsessystemet og specielt landsbyskolerne været meget hårdt ramt. Gennem de seneste to år er omkring 2.200 skoler med succes overdraget til lokal-samfundene, da konflikten allerede på dette tidspunkt gjorde det umuligt for myndighederne i Kathmandu at kontrollere skolerne i landområderne.

NEPAL: Diarrhoeal diseases still a major health problem

IRINnews.org
8. august 2005
Børnedødeligheden i Nepals fattigste landdistrikter er stor, og den kan ikke blot henregnes som en konsekvens af konflikten med maoisterne eller mangel på medicin. De primære sundhedsforhold i mange af disse områder er meget dårlige, uddannelseforholdene elendige, områderne er meget fattige og der er en stor tilflytning af yderligere grupper af fattige og socialt stærkt udsatte grupper, som det er svært at nå med selv den mest basale sundhedsoplysning.

NEPAL: Growing concern over vigilante groups

IRINnews.org
4. august 2005
En regeringsbeslutning om oprettelse af bevæbnede lokale vagtkorps i Nepals landdistrikter har ført til en fremkomst af voldelige grupper, der skaber frygt omkring sig. De kalder sig vagtkorps, men anklager tilfældige landsbybeboere for at være maoist-tilhængere og gennembanker og plyndrer dem.

NEPAL: World Bank announces aid to government

IRINnews.org
1. august 2005
Verdensbanken har netop indgået en aftale med Nepals regering om (gen)opbygning af vejnet og broer i landområderne samt gennemførelse af økonomiske reformer. Projekterne omfatter væsentlige dele af de ødelæggelser, der er sket under den 9 år lange konflikt med maoisterne, og har en samlet værdi af 35 millioner US$.

NEPAL: Amnesty says children’s vulnerability increasing

IRINnews.org
26. juli 2005
De sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kan sikre de meget udsatte børn i Nepals konfliktramte landområder for de mange konsekvenser af konflikten , mangler i udbredt grad. Børn rammes ikke blot af afledte konsekvenser, som mangel på mad og usikker skolegang, men de inddrages i stadig stigende omfang direkte i konflikten, og mange bærer endog våben.

NEPAL: Flood victims feel neglected

IRINnews.org
25. juli 2005
Mange småbønder i Nepal har været ofre for den kraftige monsunregn og de dermed forbundne oversvømmelser, men de føler sig i vid udstrækning overset af statslige og internationale bistandsorganisationer.

NEPAL: Norway cuts bilateral aid

IRINnews.org
21. juli 2005
Norge har vist sin kritik af Nepals regering og Kong Gyanendras egenrådige magtovertagelse ved at skære ned på sin bistand til Nepal. Nedskæringerne andrager omkring 10% af Norges samlede udviklingsbistand til Nepal.

Nepal’s political rainy season

Manjushree Thapa
13. juli 2005
Nepal’s democratic forces appear quiescent but beneath the surface they are gathering strength and confidence, says novelist Manjushree Thapa.

NEPAL: Concerns over development expenditure in new national budget

IRINnews.org
12. juli 2005
Den nepalesiske regering under ledelse af Kong Gyanendra er under voldsomt pres for at udarbejde en realistisk finanslov med lige så realistiske forslag til de udviklingsopgaver, der reelt er mulighed for at gennemføre.

NEPAL: Fall in tourist numbers causing concern

IRINnews.org
6. juli 2005
Der kommer stadig turister til Nepal, - men selvom konflikten mellem regering og maoister ikke direkte vedrører turisterne, så sættes der i stigende omfang fokus på den sikkerhedsmæssige situation. Resultatet er ikke overraskende et faldende antal turister, specielt i det seneste halve år med undtagelsestilstand og voksende politiske spændinger.

NEPAL: Focus on malnutrition

IRINnews.org
14. juni 2005
Hovedparten af landdistrikterne i Nepals bakkeregioner kan selv under normale omstændighederer ikke producere tilstrækkeligt med fødevarer til at ernære befolkningen i området. Konflikten mellem kongemagten, regeringen. de politiske partier og maoisterne har forværret denne situation med udbredt fødevareunderskud, så fejl- og underernæring bliver stadig mere udbredt. En undersøgelser har afdækket at fejlernæringen i de værst ramte distriker omfattet 80-90% af børnene.

Despite crackdown on opposition - Nepal king faces growing revolution

David Hoskins
19. maj 2005
En kritisk amerikansk vurdering af Kong Gyanendras "ophævelse" af den undtagelsestilstand han indførte i begyndelse af februar. Det er ikke lykkedes kongen at få bugt med maoisternes oprør, modsætningerne er skærpet i forhold til de etablerede politiske partier og kongen har svært ved at overbevise USA og Indien om at fortsætte leverancer af de våben, Nepals hær er afgørende afhængig af.

Democracy in Nepal and the “international community”

Manjushree Thapa
4. maj 2005
A monarchist, military regime is crushing Nepal’s people. The rural Maoist insurgency offers them no hope. They deserve solidarity in their struggles to achieve democracy, says the Nepali writer Manjushree Thapa.

Nepal’s war without end

Anuj Mishra
19. april 2005
King Gyanendra’s dictatorship and the Maoist insurgency in Nepal are locked in a dance of death. Anuj Mishra looks for a way out.

NEPAL: Focus on former bonded labourers

IRINnews.org
21. marts 2005
Da Nepals regering i juli 2000 foretog den historiske beslutning at ophæve "gældsslave-systemet" (Kamaiya-systemet), mistede mange af de tusindvis af kamaiya-familier, samtidig deres indkomst - uanset hvor lille den måtte være. For mange af disse familier har hverdagen ikke ændret sig i synderligt omfang. De blev smidt ud fra de landområder, hvor de arbejdede som gældsslaver, og hvor de engang var ejere af den jord de dyrkede, men som smarte større jordejere tidligere har sikret sig retten til som led i dette "gældsslaveri". En aldeles utilfredsstillende og ofte håbløs situation, hvor børnene ikke har mulighed for at gå i skole, og den eneste udvej for at forsøge at sikre sig en fremtid er at tilslutte sig maoisterne.

Nepal: Politisk kildetekst - Royal Proclamation! (Kong Gyanendras tale til nationen!)

Mogens Engelund
2. februar 2005
Udskrift af Kong Gyanendras tale, tirsdag, den 1. februar, kl. 10 da kongen gik på TV og holdt sin 30 min. lange tale, hvori han erklærede undtagelsestilstand og begrundede sin beslutning.
Læs originalartiklen her

Nepal: Politisk kommentar - ...nu har han gjort det igen! Nepals Kong Gyanendra har atter taget magten!

Mogens Engelund
2. februar 2005
Så tog Nepals konge atter en gang skeen i egen hånd. Tirdag, kl. 10 gik han på TV og holdt en 30 min. lang tale, hvori han erklærede undtagelsestilstand, og sendte regeringen hjem. Masser af kommunikationslinier blev midlertidigt afbrudt og rygterne svirrede.
Læs originalartiklen her

Nepal: Turismetendenser - Der rejser stadig danskere til Nepal - trods alt!

Mogens Engelund
5. december 2004
Turismestatistikkerne med tal fra november er netop ankommet fra Nepal. De viser den kedelige, men langtfra overraskende øjeblikkelige tendens, at turisterne i stigende omfang forholder sig afventende, og at mange har holdt sig væk fra Nepal i efterårsmånederne.
Læs originalartiklen her

 


Bøger
Her er henvisning
til bøger om Nepal

Rejser
 
 

Creative Commons Attribution 2.5 License - Åbner i nyt vindue!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2005

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!Opdateret d. 22.12.2005