HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    Artikel-oversigt    Artikel-emner   
 
 
 

Artikler & Features opdelt efter EMNE: Irak

Irak

- artiklerne er opført i dato-orden


Irak - Et splittet samfund sat i brand!

 -  [Iraq's burning season]

Poul Rogers
23. februar 2006
De strategier for udvikling af demokrati i Irak, som først og fremmest USA er forfatter til, har i stadig større udstrækning vist sig fejlagtige, eller i det mindste aldeles utilstrækkelige. Læs Poul Rogers vurderinger af hvorfor det kunne gå så galt, som det er sket i de seneste dage og uger, med flere hundrede dræbte og bombesprængning af shia-muslimernes største helligdom, al-Askari Moskeen i Samarra.

Danmark og Islam - Vestens strategiske overvejelser som følge af krisen efter Muhammed-tegningerne

 -  [The anti-Islam cartoons and the imperialist powers' strategic considerations]

A World to Win News Service
13. februar 2006
Det voksende oprør blandt muslimer over Jyllands-Posten karrikaturtegninger af profeten Muhammed har udviklet sig til et globalt problem, som påvirker Vestens strategiske interesser. Problemet indgik som selvstændigt punkt på dagsordenen under sidste uges møde mellem NATO-alliancens forsvarsministre. Krisen giver pludselig Europa en ny og mere aktiv rolle i forhold til den arabiske og muslimske del af verden. Læs den radikale amerikanske vurdering af situationen fra "A World To Win News Service".

Danmark og Islam - Vestens strategiske overvejelser som følge af krisen efter Muhammed-tegningerne

 -  [The anti-Islam cartoons and the imperialist powers' strategic considerations]

A World to Win News Service
13. februar 2006
Det voksende oprør blandt muslimer over Jyllands-Posten karrikaturtegninger af profeten Muhammed har udviklet sig til et globalt problem, som påvirker Vestens strategiske interesser. Problemet indgik som selvstændigt punkt på dagsordenen under sidste uges møde mellem NATO-alliancens forsvarsministre. Krisen giver pludselig Europa en ny og mere aktiv rolle i forhold til den arabiske og muslimske del af verden. Læs den radikale amerikanske vurdering af situationen fra "A World To Win News Service".

IRAQ: Elections get underway amid tight security

IRINnews.org
15. december 2005
Det med spænding imødesete parlamentsvalg i Irak er i gang. Afstemningerne blandt irakere uden for Irak startede allerede for to dage siden (eksempelvis i Bellacentret i København), og den tætte ring af sikkerhed omkring disse arrangementer, har gjort disse forløbere for de egentlige valghandlinger i Irak til en succes. På trods af sunni-arabernes afstandtagen fra de tidligere valg og afstemninger er der en berettiget forventning om at valgdeltagelsen denne gang bliver høj, da også sunni-araberne denne gang har udvist stor interesse i at få politisk indflydelse på den efterfølgende politiske og økonomiske genopbygningsfase. Det må også vurderes som nødvendigt for at undgå den splittelse af landet, som ellers kunne blive en realitet, og som eksempelvis kurderne i det nordøstlige Irak formentlig på ingen måde ville modsætte sig. Men nu er valget til de 275 pladser i Iraks nye Nationalforsamling i gang ved mere end 6.000 valgsteder, overvåget af mere end 120.000 uafhængige observatører.

IRAQ: Islamic groups demand release of kidnapped aid workers in Iraq

IRINnews.org
9. december 2005
Islamiske politikere, intellektuelle og medlemmer af forskellige politiske og sociale grupper har under et møde i Sana i Yemen udsendt en fælles erklæring, hvori de kræver løsladelse af de fredsaktivister, som er kidnappet og holdt som gidsel af en militant irakisk gruppe.

The Iraq illusion

Paul Rogers
1. december 2005
Dagen efter at George W. Bush holdt tale og proklamerede, at han gik efter at opnå "sejr i Irak" foregik det store oprør i Ramadi, som blot er endnu et eksempel på, hvor langt der er fra retorikken og illusionerne i Det Hvide Hus i Washington til realiteterne i Irak.

IRAQ: Female politicians demand greater representation

IRINnews.org
30. november 2005
Her kort tid før Iraks parlamentsvalg den 15. december, har en bred kreds af politisk aktive kvinder tilkendegivet, at deres repræsentation i de de politiske partiers ledelse samt deres andel af opstillede kandidater ved valget er utilfredsstillende. Årsagen er en kombination af at kvinder fortsat ikke er tilstrækkeligt politisk aktive samt at mændene generelt er ganske modvillige til at dele landets overordnede politiske ledelse med kvinderne.

IRAQ: Learning from Fallujah’s agony

Scilla Elworthy
7. november 2005
USAs anden belejring af Fallujah i november 2004 resulterede i omfattende ødelæggelser af byen og frygtelige menneskelige omkostninger for befolkningen i Fallujah. Scilla Elworthy spørger hvad, der gik galt, og hvilken strategi, som kunne have fungeret mere optimalt såvel militært som for civilbefolkningen.

IRAQ: More than 200 parties register for parliamentary elections

IRINnews.org
6. november 2005
Valget i januar 2005 til det midlertidige parlament blev i vid udstrækning boycottet af Iraks sunni-arabiske grupper. Nu er det egentlige parlamentsvalg den 15. december skudt igang og registrering af deltagende partier og koalitioner er afsluttet med det meget positive resultat, at alle Iraks befolkningsgrupper bliver repræsenteret på den formentlig ganske omfattende stemmeseddel, efter at 228 partier og koalitioner er blevet registreret hos valgkommissionen.

Iraq War: Bush gang in crisis

Fred Goldstein
3. november 2005
Da vice-præsident Dick Cheney's ledende rådgiver Libby blev tvunget til at trække sig tilbage åbnede det spørgsmålet, om USA er gradvis på vej mod en sag på præsident Bush, for at stille præsidenten til ansvar for de løgne, der blev anvendt for at trække nationen ud i en krig, som indtil videre har kostet over 2.000 amerikanske soldater livet og såret omkring 18.000, for slet ikke at tale om de skader som krigen i øvrigt har bidraget med.

IRAQ: High turnout in largely peaceful referendum on new constitution

IRINnews.org
16. oktober 2005
Det første indtryk fra folkeafstemningen i Irak har været en høj valgdeltagelse og fredelige omstændigheder. Den boycot, som mange sunni-ledere havde opfordret til forekom ikke udbredt. Disse forhold gør i realiteten afstemningen til en succes - uanset resultatet udtaler en repræsentant for valgkommissionen.

IRAQ: New NGO to improve Iraqi media discourse

IRINnews.org
31. august 2005
Afaq Media Forum (AMF) er en ny medie-NGO, etableret i Bashra med det formål at træne og uddanne journalister samt forbedre og udvikle den lokale nyhedsdækning.

Italy pro-resistance conference: U.S. blocks Iraqis from speaking

John Catalinotto
23. august 2005
Konservative amerikanske Congress-medlemmer har presset Italiens regering til ikka at udstede visa til irakiske politikere, der ønsker at deltage i konferencen 'Leave Iraq in peace — support the legitimate resistance of the Iraqi people' 1-2 oktober 2005.

IRAQ: Focus on progress made in marshlands

IRINnews.org
22. august 2005
Iraks marsknomader støttede et mislykket oprør mod Saddam Hussain efter den første Gulf-krig i 1991. Som straf blev marskområdet omringet af diger, området tørrede ud, og marsknomaderne var tvunget til at flytte. Efter fjernelsen af Saddam Hussain er digerne brudt ned, og dele af marsken genoprettet

Iraq’s constitution on the edge

Sami Zubaida
22. august 2005
The deadline for agreement on the Iraqi constitution is slipping. Sami Zubaida examines the issues that may prevent a workable agreement.

On oil and women’s rights: How new Iraqi constitution compares to old one

Deirdre Griswold
20. august 2005
Kritisk vurdering af Iraks nye forfatning, - om forsøget med at integrere demokrati i det irakiske samfund, om kvinder rettigheder, men også om hvorledes det tidligere Baath-regime havde stor succes med opbygning af bl.a. sundheds- og uddannelsessystemer ... også iflg. amerikanske vurderinger! ...noget den nuværende regering totalt overser!

Unite the anti-war movement: Oppose the occupation of Iraq and Palestine!

Black Workers League
18. august 2005
Udtalelse fra den amerikanske Black Workers League i tilknytning til de planlagte meget omfattende anti-krigs demonstrationer i USA den 24. september.

IRAQ: ‘Expired food causing health problems’

IRINnews.org
18. august 2005
Der observeres et stigende antal tilfælde af madforgiftning blandt specielt børn, som følge af de stadig dårligere hygiejniske forhold kombineret med uddeling eller salg af for gamle fødevarer.

Broken links in Iraq

Maura Stephens
17. august 2005
How can western citizens aid people in shattered post-war Iraq? In her first monthly openDemocracy column, Maura Stephens tells a story of fragile solidarity.

U.S. losing political battle for Iraq, too

John Catalinotto
13. august 2005
Præsident George W. Bush har elegant bestræbt sig på at afværge politiske implikationer af den amerikansk ledede alliances "besættelse" af Irak. For amerikanerne og for resten af verden har den modstand, som alliancen møder ført til en gradvist voksende politisk afstandtagen blandt irakere fra specielt USA.

IRAQ: Freak sandstorm brings rush on Baghdad hospitals

IRINnews.org
9. august 2005
Baghdad blev i mandags ramt af den måske voldsomste sandstorm i landets historie, selvom det ellers er uden for "sæsonen". Dens effekt var voldsom med mindst to døde og mere end 2.000 personer til behandling for vejrtrækningsproblemer

The London bombs: Iraq or the “rage of Islam”?

Sami Zubaida
3. august 2005
Many commentators regard the London terror attacks as Tony Blair’s payback for Britain’s role in Iraq. Sami Zubaida assesses the evidence.

Letter to my Baghdad friends

Maura Stephens
7. juni 2005
For this American writer in Amman, Jordan, the nearness of her beloved Baghdad evokes an intense longing to return. But she cannot.

Iraq & Afghanistan

Workers World (editorial)
12. maj 2005
En meget kritisk amerikansk vurdering af den amerikanske indsats i Irak og Afghanistan.

IRAQ: Briefing paper on food security

IRINnews.org
8. juni 2004
Omkring 60% af samtlige irakiske familier er totalt afhængige af de månedlige fødevarerationer, der fordeles i overensstemmelse med aftalerne i "Food-for-Oil" programmet. Programmet blev oprettet under de hårde sanktioner, som Saddan Hussains styre blev udsat for fra Vesten, men da det blev ophævet i 2003 gav det enorme problemer. Den tidligere markedsstruktur var ude af funktion, og priserne på de fødevarer, der findes på markederne, er for høje for meget store dele af befolkningen.

IRAQ: Briefing paper on health

IRINnews.org
18. maj 2004
Helt op gennem 1980'erne var Irak kendt for at have et af Mellemøstens bedste sundhedssystemer. I 1991 fandtes omkring 1800 sundhedscentre, men blot 10 år senere var antallet halveret. I 2003 blev det vurderet at omkring en trediedel af alle børn i det centrale og sydlige Irak var fejlernæret, fødselsvægten var faldende og børnedødeligheden stigende.

Ahmed, a story of Iraq

Alya Shakir
16 - 6 - 2005
Alya Shakir’s family has survived wars, conscription, prison, robbery and exile, but it is a 3-year-old cousin who opens her eyes to Iraq’s current nightmare.
Læs originalartiklen her

Tony Blair and the Iraq war: in the eye of the law

Geoffrey Bindman
13 - 4 - 2005
The legal advice that sanctioned war in Iraq falls over Britain’s general election campaign. Geoffrey Bindman examines an issue that won’t go away.
Læs originalartiklen her

Fukuyama’s moment: a neocon schism opens

Danny Postel
28 - 10 - 2004
The Iraq war opened a fratricidal split among United States neo–conservatives. Danny Postel examines the bitter dispute between two leading neocons, Francis Fukuyama and Charles Krauthammer, and suggests that Fukuyama’s critique of the Iraq war and decision not to vote for George W Bush is a significant political as well as intellectual moment.
Læs originalartiklen her

Give us hope, not bombs

Ayub Nuri
16 - 4 - 2004
An Iraqi Kurd who welcomed the US war in his country sees arrogance and force crushing chances for freedom. His view: American occupation policy is dangerously misjudged.
Læs originalartiklen her

 


LINKS til "hotte" emner:

 
 

Creative Commons Attribution 2.5 License - Åbner i nyt vindue!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2005

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!Opdateret d. 10.9.2006