HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    Artikel-oversigt    Artikel-emner   
 

Links:

NYHEDER fra Ethiopien:
Google News: Ethiopien
Walta Information Center
Ethiopian News Agency
EthioIndex News
Gadaa.com
OromoIndex ManaBuna - a virtual Oroma Coffee house
Addis Tribune
The Reporter
EthioMedia.com
Oromo News
Ethiopian Review
Ethio-Commentator
MediaEthiopia.com
Ethiopia First
Tigrai.Org

Weblogs
Speak Out Oromo
Oromia Times

Officielle sider:
Ethiopiens Parlament
Ethiopian Privatization Agency (EPA)

Udvikling, politik & menneskerettigheder
Regeringskoalitionen Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)
EPRP (Ethiopian People's Revolutionary Party)
Oromo Liberation Front (OLF)
WAFIDO Oromoo Federalist Democratic Movement (OFDM)
Oromiyaa Liberation Council (OLC)
UNDP-Ethiopien
UNDP-Ethiopien Newsletters
Amnesty International rapporter om Ethiopien
National Bank
World Bank, Ethiopia
Well-being and poverty in Ethiopia

Ethiopien info
Ethiosearch (web-sites om Etiopien)
CyberEthiopia
Ethiopiens Ambassade, UK
Ethiopiens Ambassade, Stockholm
EthioMarket

Research-sites
Addis Ababa University

Kultur og Samfund Oromo Gadaa-system
Role of Gadaa-system

Rejser til Ethiopien
Ethiopian Tourism Commission
Ethiopian Airlines
Hvordan søges visum?
Visumansøgning

Diverse
Ethiopiske pengesedler


 
 

Artikler & Features opdelt efter EMNE: Ethiopien

Ethiopien

- artiklerne er opført i dato-orden


Ethiopien - Opfordring til europæiske statsledere om at imødegå diktatur og støtte demokrati i Ethiopien!

 -  [Call to the European Heads of States and the EU Commission to oppose dictatorship and support Ethiopian democracy]

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 27

22. marts 2006
EU's observatører fra sidste års parlamentsvalg har langt om længe offentliggjort deres endelige og meget kritiske rapport over deres observationer fra parlamentsvalget. Network of Ethiopean Scolars i Skandinavien anbefaler alle europæiske lande og deres statsledere om lægge det stærkest mulige pres på premierminister Meles og hans regering for at løslade alle politiske fanger, som er under stærke anklager for forbrydelser, der spænder fra terror og folkemord til landsforrædderi, udelukkende fordi de har dristet sig til at protestere mod det diktatur Meles har søgt at etablere under dække af at vil tilvejebringe og sikre demokratiske tilstande. Meles bør samtidig presses til at indlede en demokratisk dialog uden inddragelse af bizarre anklager som hidtil.

Ethiopien - Indtrængende opfordring til at standse al bistand til Meles' regime!

 -  [Denounce, NOT resource the Brutal Dictatorship of Ethiopia: A Renewed Call on the International Community to Stop Aid to the Meles Regime]

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 23

5. februar 2006
Ethiopiens regering kalder landet demokratisk, men ikke desto mindre har regimet frataget oppositionen alle fundamentale parlamentariske rettigheder og derefter buret stort set hele oppositionen inde da de dristede sig til at reagere mod regimets måder at forvalte den ethiopiske variant af demokrati på. Reaktionerne fra Europa og USA har bl.a. været omdirigering af bistandsaktiviteterne, så disse ikke længere blev forvaltet af regeringsorganer. Dette har Meles Zenawi og hans regering reageret på ved at vende kritikken rundt, og ensidigt totalt afvise samtlige udenlandske kritikpunkter som fuldstændig usande. Demokratiet bekymrer ikke længere Meles Zenawi, og det er ifølge Network of Ethiopian Scolars i Skandinavien af afgørende betydning at al bistand til Meles Zenawis regime indstilles huirtigst muligt, samt at beslutningerne fra den tidligere vedtagne EU-resolution gennemføres snarest muligt og helst omgående.

Ethiopien - "Udvikling er ikke afhængig af bistand" siger premierminister Meles

 -  [ETHIOPIA: Development not dependent on aid - Meles]

IRINnews.org
30. januar 2006
Ethiopiens premierminister Meles lader sig ikke skræmme af at udenlandske donorer omdirigerer fattigdoms-bistanden så den går uden om det ethiopiske statsapparat. Meles selvsikkerhed fejler ikke noget, og det er et af problemerne i Ethiopien, hvor befolkningsgruppen fra Tigre (ca. 5% af Ethiopien samlede bef.) har opnået statsmonopol på politisk og økonomisk indflydelse og det lider stadig større dele af resten af befolkningen under. Selvom det Meles-kontrollerede regeringsparti har mere end absolut flertal i Parlamentet tåler Meles ikke kritik, og parlamentets regler er lavet om (af Meles og hans håndgangne), så oppositionen er totalt uden indflydelse og endog har fået frataget fundamentale demokratiske indsigelsesrettigheder. Indsigelser og protester resulterer i arrestationer og mange oppositionspolitiske står til meget strenge straffe for blot at have deltaget i fredelige demonstrationer i det samfund, som præsident Meles betegner som demokratisk!

Ethiopien - Opfordring til det internationale samfund om at presse Ethiopiens regering til at gennem mere effektiv implementering af EU's resolution!
[Call on the International Community to Implement the EU Parliament Resolution on the Post-Election Crises in Ethiopia Immediately!]

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 22

12. januar 2006
EU vedtog en resolution den 13. oktober 2005, der havde til formål at lægge pres på Ethiopiens premierminister Meles Zenawi og hans regering, for at få dem til at afstå fra og ophøre med at forfølge og ydmyge medlemmer af oppositionen. Derudover blev parterne opfordret til at genoptage deres forhandlinger. Regeringen blev udpeget som den part, der var ansvarlig for sammenbruddet i de tidligere forhandlinger. Regeringens reagerede ved at rette hårde angreb mod EU for at blande sig i Ethiopiens indre politiske anliggender, og resolutionen mindskede ikke undertrykkelsen af oppositionen. Network of Ethiopian Scholars (NES) opfordrer til at anvende resolutionen til at øge presset mod Meles Zenawi og hans regering og USA opfordres til ikke at indgå i ukritiske fredsforhandlinger med Ethiopiens ulegitime regering som nu rasler voldsomt med sablerne og truer med krig mod Eritrea, først og fremmest for at trække fokus væk fra de voldsomme krænkelser af menneskerettighederne, der finder sted over for alle oppositionsgrupper. Læs vurderingen fra Network of Ethiopian Scholars (NES) af, hvad EUs resolution efter deres opfattelse bør anvendes til, af såvel EU som USA.

ETHIOPIA: Opposition leaders denied bail

IRINnews.org
4. januar 2006
En lang række oppositionspolitikere står anklaget for anstiftelse af oprør mod regeringen, folkemord, m.m. og deres sager vurderes vurderes af regimets domstol som så alvorlige, at de ikke kan løslades mod kaution. På trods af omfattende international kritik opretholdet regimet, der selv står anklaget for netop de samme forbrydelser som de nu har fabrikeret mod deres politiske modstandere. Af de mindst 8.000, der er blevet arresteret siden urolighederne startede i november, vil omkring 3.000 få deres sag bedømt i retten. Retssystemet i Ethiopien er fuldstændig i lommen på den stadig stærkere kritiserede premierminister Meles Zenawi.

ETHIOPIA: Halt in budget support will affect the poor, minister says

IRINnews.org
30. december 2005
Bistandsdonorernes varslede indstilling af finansiel bistand til Ethiopiens stadig kraftigere kritiserede regering, har fået landets finansminister til at kommentere handlingen, som han kalder stærkt kritisabel, specielt fordi det vil være landets fattige befolkning, der vil komme til at undgælde for beslutningen. Han hævder, at donorerne må have misforstået, hvad der sker i landet, eller ligge under for pressionsgrupper.

ETHIOPIA: Donors withhold budget support to government

IRINnews.org
29. december 2005
Internationale bistands-donorer har indstillet bistand på 375 millioner US$, der var ydet som et bidrag til Ethiopiens finanskasse. Donorerne har meddelt ethiopiske officials, at midlerne vil blive omfordelt til andre programmer i landet, evt. i form af fordeling via FN-organer. Handlingen sker som en skarp protest mod regimets meget hårdhændede nedkæmpning af demonstrationer vendt mod regeringen af premierminister Meles Zenawi.

Ethiopia: Let us all share Christmas with the prisoners of conscience in Ethiopia!
- A Call for a Hunger Strike

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter &
Task Force of Ethiopian Civic and Political Organisations in Europe
Press Release No. 20

19. december 2005
Undertrykkelsen i Ethiopien fortsætter. Meles Zenawis regime offentliggør informationer om løsladelser af tilbageholdte og informerer om planlagte retssager mod anti-demokratiske elementer. Men samtidig skjuler regimet informationer om voldelig undertrykkelse, vilkårlige henrettelser og arrestationer i flæng samt om fordækte retssager mod oppositionens borgerretsforkæmpere. Ethiopiere i og uden for Ethiopien opfordres til en at støtte den demokratiske porces, og i sympati med de mange ofre og de tusinder af politiske fanger gennemføre en symbolsk sultestrejke en dag i julen.

Ethiopia: Urgent Call on the AU, USA, Britain, EU and All Other bodies to Suspend the Meles Regime and Impose Sanctions Until it Stops the Large Scale Repression in Ethiopia

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 19
8. december 2005
Oppositionsbevægelser i Ethiopien opfordrer nu det internatioale samfund om at presse Meles regime til at ophøre med den voldelige undertrykkelse mod regimets politiske modstandere. Den Afrikanske Union, USA og EU opfordres til at indføre sanktioner for at sætte magt bag kravet.

ETHIOPIA: Opposition leaders denied bail

IRINnews.org
2. december 2005
Parlamentsvalget i maj har endnu ikke resulteret i et funktionsdygtigt parlament. Ethiopiens enerådige premierminister Meles Zenawi har ændret reglerne for parlamentets procedurer, så oppositionen er sat udenfor indflydelse. Oppositionens ledere har som følge heraf nægtet at deltage i parlamentets arbejde, hvorefter de er blevet fængslet sammen med de få journalister, der tør skrive åbent om forholdene i Ethiopien. Der er endnu ikke foretaget formelle sigtelser mod de fængslede, men det er tydeligt, at sagen er helt og aldeles politisk, og at den tiltrækker gradvis større international opmærksomhed.

ETHIOPIA: Police release detained protestors

IRINnews.org
11. november 2005
Ethiopisk politi oplyser, at de har løsladt 2.417 personer, som blev arresteret under sidste uges demonstrationer. Vurderinger fra Amnesty International og andre mennesterettighedsorganisationer har tidligere anslået antallet af arresterede til mere end 4.000. Derudover blev mindst 46 personer dræbt. USA og EU har fremsendt officielle anmodninger om at løslade alle tilbageholdte, men der er ingen tegn på at premierminister Meles Zenawi har til sinds at bukke under for et internationalt pres.

ETHIOPIA: CUD leaders, editors to face treason charges

IRINnews.org
10. november 2005
Sidste uges omfattende demonstrationer mod Ethiopiens magtfulde premierminister Meles Zenawi resulterede i arrestationer af oppositionspolitikere og journalister. PM Meles gør i sine udtalelser de politiske ledere ansvarlige for den voldelige udvikling, som mange af demonstrationer antog, uden at han nævner sine egne sikkerhedsstyrkers andel i den voldelige udvikling.

ETHIOPIA: Uneasy calm in capital as residents return to work

IRINnews.org
9. november 2005
Der er en ildevarslende stilhed i Ethiopiens hovedstad Addis Ababa efter oppositionens omfattende demonstrationer i sidste uge mod Premierminister Meles Zenawis totalt enerådige reguleringer af parlamentets arbejdsformer, der har sat oppositionen totalt uden for indflydelse. Ledere fra oppositionskoalitionen CUD er arresteret og anklages for at have opfordret til uroligheder, mens andre politikere også anklager regeringen for deres rolle i konflikten.

ETHIOPIA: Government urged to end crackdown on the opposition

IRINnews.org
7. november 2005
USA og EU står nu sammen i bestræbelserne på at presse premierminister Meles Zenawis regering til at indstille sikkerhedsstyrkernes voldelige nedkæmpelse af de politiske demonstrationer, som kritiserer regeringen og støtter oppositionen. I den fælles erklæring fra USA og EU opfordres den ethiopiske regering også til at revidere sine parlamentariske regler, så alle partier kan deltage i den demokratiske proces. Efter at oppositionen fik langt flere pladser i parlamentet end forventet ændrede regeringen de parlamentariske regler, så der skulle en opbakning fra 51% af parlamentsmedlemmerne til blot at fremsætte forslag i parlamentet (tidlige skulle der blot opbakning fra 20 medlemmer, men da havde oppositionspartiet da også blot 12 pladser). Oppositionen er således helt uden indflydelse, og derfor nægter det største oppositionsparti CUD med 109 pladser at deltage.

ETHIOPIA: Death toll at 33 on third day of violence in capital

IRINnews.org
3. november 2005
Demonstrationer fortsatte på tredie dag i Ethiopiens hovedstad Addis Ababa, hvor antallet af dræbte nu er 33, mens mere end 150 er kommet til skade. Regeringens nul-tolerance politik har formentlig skærpet voldsomheden i de sammenstød, der har fundet sted mellem sikkerhedsstyrker og tilhængere af oppositionskoalitionen CUD (Coalition for Unity and Democracy).

Fascism in Ethiopia: Meles is Quick to Kill but Defiant to Negotiate!

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 18

2. november 2005
Ethiopiens magtfulde premierminister Meles Zenawi anvender meget voldelige magtmidler i sine bestræbelser på at imødegå demonstrationer fra tilhængere af oppositionskoalitionen CUD (Coalition for Unity and Democracy), der har nægtet at samarbejde i Parlamentet. Den politiske situation er uoverskuelig med sporadiske sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedssyrker og mange dræbte og sårede.

Defective Constitution, Rigged Parliament, Sabotaged Negotiation, Illegal Government: No alternative to pursuing the Popular Peaceful-Democratic Struggle!

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 17

20. oktober 2005
The constitution is defective and needs radical revision. The parliament is rigged. A rigged parliament elects an illegal government. Those who congratulate this illegality such as Mr. Blair are becoming thorns on the peoples' genuine ambition to achieve democratic transition. Calling off the strike was a mistake despite what noble intentions the opposition and the foreign mediators may have had. Negotiation must always be based on the manifested backing of the people that the opposition continue to enjoy despite all the difficulties. There can be no negotiation behind the back of the people. The struggle for democracy is open.

No Option Left: Civil Disobedience is Right!

Network of Ethiopian Scholars (NES) - Scandinavian Chapter
Press Release No. 16

2. oktober 2005
De politiske problemer i Ethiopien efter valget i maj forværres i stadig voksende omfang. Oppositionen lægger pres på premierminister Meles Zenawi og regeringskoalitionen EPRDF. Utilfredsheden gærer under overfladen mange steder, og civile ulydighedskampagner er under udvikling i stigende omfang. Demokratier er i krise og frygten for voldelige konfrontationer og reel borgerkrig lurer. Presset fra eksempelvis Tony Blair (som premierminister Meles har tætte politiske forbindelser til) om humanitære og mennesteretslige spørgsmål er helt utilstrækkelige, og derfor anbefaler NES (Network of Ethiopian Scholars), at der nedsættes en national samlingsregering, der kan forberede nye demokratiske valg, der kan skabe fundament for en politisk løsning af den fastlåste situation.

ETHIOPIA: Prime minister brands EU election report "garbage"

IRINnews.org
30. august 2005
Ethiopiens preminister Meles Zenawi affærdiger totalt den ret kritiske rapport, som den EU's valg-observatører har udarbejdet i forbindelse med parlamentsvalget i maj 2005.

ETHIOPIA: Rampant inter-communal clashes in the south and east

IRINnews.org
26. august 2005
Sammenstød mellem Oromo- og Somali-grupper i Ethiopiens sydlige og østlige områder om rettigheder til de livsnødvendige græsningsområder for kvæg. 73 mennesker har mistet livet i år og mere end 85.000 er tvunget på flugt.

ETHIOPIA: Voting largely peaceful in Somali region

IRINnews.org
22 august 2005
Søndag (22. august) gik mere end en million ethiopiere til valg i den fattige Somali region for at vælge 23 repræsentanter til Parlamentet i forbindelse med et meget omdiskuteret parlamentsvalt, der blev afholdt i maj. Dagens valg anses som en strømpil for premierminister Meles Zenawi's løfter om demokratiske reformer.

ETHIOPIA: AU urges political parties to work for unity

IRINnews.org
11. august 2005
Den Afrikanske Union er kommet med en anmodning til alle demokratiske kræfter i Ethiopien om at samarbejde. Opfordringen skal ses som en kommentar til den spændte stemning efter offentliggørelsen af valgresultatet fra parlamentsvalget, som giver den herskende regeringskoalition flertal til at fortsætte endnu en valgperiode. Oppositionen, der stort set vandt rup og stub i Addis Ababa og omegn har gjort indsigelser mod en lang række uregelmæssigheder, samtidig med at de også anklager valgkommissionen for ikke at optræde tilstrækkeligt reutralt.

ETHIOPIA: Opposition rejects final election results

IRINnews.org
10. august 2005
Ethiopiens nationale valgkommission har nu offentliggjort det officielle valgresultat fra 492 valgkredse fra parlamentsvalget den 15. maj. Regeringspartiet EPRDF (Ethiopian Revolutionary Democratic Front) har vundet 296, hvorefter de har sikret sig et flertal på 56% i parlamentet, der ialt udgør 524 pladser (der mangler fortsat afgørelser fra 32 valgkredse, hvor der bl.a. afholdes omvalg). Oppositionen mener ikke resultatet er korrekt og hævder at valgkommissionen har optrådt partisk

ETHIOPIA: Delays in safety nets creating "disaster" - report

IRINnews.org
29. juli 2005
Ethiopien har så sent som under G8-topmødet i 2004 modtaget ros for landets foranstaltninger til at imødegå katastrofer på grund af fejlslagen høst gennem iværksættelse af offentlige beskæftigelsesprogrammer for de dårligst stillede, hvor de får betaling og fødevarebistand (fra EU, USA og Verdensbanken) til gengæld for arbejde. Men roser gror sjældent ind i skyerne, og under en evaluering i maj viste det sig, at kun 11% af de kontante udbetalinger og 44% af fødevarerne rent faktisk nåede dem de var tiltænkt.

ETHIOPIA: Prime Minister meets opposition leaders

IRINnews.org
29. juli 2005
Første møde mellem Ethiopiens magtfulde premierminister, hans regerende koalition og oppositionen efter valget. Mødet var et forsøg på at imødegå en politisk krise efter parlamentsvalget og de voldsomme og brutale bekæmpning af efterfølgende fredelige demonstrationer med mindst 40 dræbte og tusindvis af arrestationer.

ETHIOPIA: Ruling coalition close to winning disputed polls

IRINnews.org
27. juli 2005
Ethiopiens regerende koalition er nu blot 11 mandater fra at have absolut flertal i parlamentet efter valget i maj. Der vil blive afholdt omvalg i 15 valgkredse den 21. august, men oppositionen mener ikke der i tilstrækkeligt omfang er skredet ind over for en lang række indrapporterede uregelmæssigheder i forbindelse med valget.

ETHIOPIA: Waiting for election results

IRINnews.org
22. juli 2005
Mere end 25 millioner ethiopiere gik til parlamentsvalg for to måneder siden, men valgresultatet er stadig ikke offentliggjort. Premierminister Zenawi tabte klart i Addis Ababa, men hævder selv at han har vundet landdistrikterne. I takt med at tiden går, mindskes også tiltroen til Zenawi og til hans troværdighed.

ETHIOPIA: Rural economy threatened by neglect of donkeys]

IRINnews.org
20. juli 2005
I Ethiopiens landbrugsbaserede økonomi er æslet et uvurderligt og uundværligt arbejdsdyr. Billig i drift samt stabil og i stand til at udføre et enormt arbejd når mennesker og varer skal bringes ud til de vidtstrakte landområderne, hvor der ikke er hverken veje eller andre moderne kommunikationsformer. Men den generelle fattigdom rammer også menneskets bedste ven - æslet - der bliver stadig mere overbebyrdet og underernæret.

ETHIOPIA: Election fever grips capital

IRINnews.org
13. maj 2005
En stadig mere udbredt euforisk stemning spredes blandt oppositionen i Ethiopiens hovedstad Addis Ababa i de sidste dage før parlamentsvalget den 15. maj.

ETHIOPIA: Interview with Ana Gomes, EU chief election observer

IRINnews.org
11. maj 2005
Der er grund til bekymring, og der rapporteres om uheldige episoder, men det generelle indtryk er trods alt positivt, udtaler EU's chefobservatør Ana Gomes.

ETHIOPIA: Special report on the Borana

IRINnews.org
26. juni 2002
Rapport fra Yabelo Health Centre i Borana i det sydlige Ethiopien - En sundhedsklinik uden elektricitet, uden vand og uden læger. Sundhedscentret betjener 103.000 mennesker, der ofte vandrer hertil uden udbytte, da der også er mangel på medicinske forsyninger.

ETHIOPIA: Uneasy calm restored in Awasa

IRINnews.org
25. juni 2002
Omfattende protester i Awasa over tiltagende rygter om at regionalhovedstaden skulle flyttes fra Awasa til Aleta Wondo. Mange fra den etniske gruppe Sidama frygtede, at de herved kunne miste deres land. En fredelig protestmarch med 7.000 deltagere blev beskudt af sikkerhedsstyrker, hvorunder mellem 17 og 39 mennesker blev dræbt.

Greens and climate sceptics: coping with the backlash

Julian Baggini
1 - 10 - 2003
A new paper from the Institute for Economic Affairs decries environmental ‘alarmism’ on climate change. For Julian Baggini, this latest anti-green polemic reflects a phase of public debate where the public retreats and the zealots entrench. A more mature, open-minded dialogue is needed.
Læs originalartiklen her

 


Ethiopien - SIDSTE NYT!


 
 

Creative Commons Attribution 2.5 License - Åbner i nyt vindue!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2005

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!Opdateret d. 6.5.2006