Tunesien

- nyheder, landebeskrivelser, seværdigheder og aktuel information fra vort store afrikanske moder-kontinent

 


   

Historie - Politisk udg.punkt

Rivalry between French and Italian interests in Tunisia culminated in a French invasion in 1881 and the creation of a protectorate. Agitation for independence in the decades following World War I was finally successful in getting the French to recognize Tunisia as an independent state in 1956. The country's first president, Habib BOURGUIBA, established a strict one-party state. He dominated the country for 31 years, repressing Islamic fundamentalism and establishing rights for women unmatched by any other Arab nation. In November 1987, BOURGUIBA was removed from office and replaced by Zine el Abidine BEN ALI in a bloodless coup. BEN ALI is currently serving his fourth consecutive five-year term as president; the next elections are scheduled for October 2009. Tunisia has long taken a moderate, non-aligned stance in its foreign relations. Domestically, it has sought to defuse rising pressure for a more open political society.


Udviklingsperspektiver

Tunisia has a diverse economy, with important agricultural, mining, energy, tourism, and manufacturing sectors. Governmental control of economic affairs while still heavy has gradually lessened over the past decade with increasing privatization, simplification of the tax structure, and a prudent approach to debt. Progressive social policies also have helped raise living conditions in Tunisia relative to the region. Real growth slowed to a 15-year low of 1.9% in 2002 because of agricultural drought and lackluster tourism. Better rains in 2003 through 2005, however, helped push GDP growth to about 5% for these years. Tourism also recovered after the end of combat operations in Iraq. Tunisia is gradually removing barriers to trade with the EU. Broader privatization, further liberalization of the investment code to increase foreign investment, improvements in government efficiency, and reduction of the trade deficit are among the challenges ahead.     

Se her! - Statistik & Information

Antal indbyggere: Der bor ialt ca. 9.974.722 mennesker i Tunesien pr. juli 2004; (i 2002 var der 9.781.000 - og i 1980 var befolkningstallet 6.469.000 ) Den årlige befolkningstilvækst er i øjeblikket ca. 1,1%. Det anslås, at befolkningen i år 2015 udgør 11,5 mio. mennesker, og det er beregnet, at der i 2020 vil være 11.621.102 mennesker i Tunesien.

Areal: 164.000 km² ... befolkningstæthed: 61 mennesker pr km². Landbrugsarealet udgør 17,9% af det totale areal (2001).

Befolkningsfordeling: ca. 37,2% af befolkningen bor i landområder (2002). Det svarer til at der i landområderne bor 126 mennesker pr. km² landbrugsjord (2001).

Levealder og aldersfordeling: Gennemsnitlig levealder ca. 73 år. Andel af befolkningen under 15 år: 28,2%. Andel over 65 år: 6%.

Børnesundhed: Det er konstateret, at 4% af børnene er undervægtige og 12% er mindre eller lavere end de burde være (undersøgelser fra perioden 1995-2001)

Børnedødelighed: 21 af hver 1000 fødte børn dør inden de er 1 år, og 26 dør inden de er 5 år.

Drikkevand: 80% af befolkningen har adgang til stabil forsyning af rent drikkevand. 92% af befolkningen i byerne har adgang til sikkert/rent drikkevand - og 58% af landbefolkningen.

Fejl- & underernæring: 4% af børn under 5 år lider af fejlernæring eller underernæring . Gennemsnitligt daglig kalorieindtagelse for hele befolkningen: 3388 kCal, deraf fra kød 322 kCal (for Danmark er de tilsvarende tal 3.317 og 1.229)

Antal læger: Der er i Tunesien ca. 70 læger pr. 100.000 indbyggere (i Danmark er der 338).

Fattigdom og ulighed: Ulighed: I Tunesien råder de fattigste 20% over blot 5,7% af de samlede indkomster, mens de rigeste 20% råder over 47,9% af indkomsterne (1998). 6.6% af befolkningen lever for under 2$ pr. dag, og <2% lever for under 1$ pr. dag (1998)

Nationalproduktet og dets fordeling: Den det samlede bruttonationalindkomst udgør 19.485.010.000 US$ (2002). Det placerer landet i en verdensrangorden som nr. 63 af 171 lande. Landbrugets andel er på 10%, industriens på 29% og servicevirksomhed udgør 60% (2000).

Nationalindkomst pr. person: 1990 US$ i 2002 / målt som PPP: 6440 $ (målt i internationale $, der stort set svarer til en US$) (PPP = Payment Power Parity = internationalt sammenlignelig købekraftværdi).

Energiforbrug: energi ialt: 852 koe i 2001 (samlet energiforbrug omregnet til "kilo olie equivalenter"), - deraf udgør elektricitet 997 kwh pr. indbygger i 2001. Traditionelle enerkilder, herunder brænde og anden afbrænding af biomasse, m.m. udgør ca. 12,4% af det samlede energiforbrug.

Vandudnyttelse: Vand er essentielt, og i Tunesien udnyttes eller udvindes i alt 312 m³ vand pr. indbygger årligt (målt i 1996). I Danmark udvindes og udnyttes 233 m³ vand årligt pr. indbygger.

Miljømæssige forhold: Udledning af CO²: 1923 kg CO² pr. indbygger i 2002

Naturbeskyttelse og fredning: ...Der er ialt 13 Nationalparker og naturbeskyttelsesområder (2002), som ialt udgør 0,2% af det samlede landareal.

Økologiske landbrug: … er vel i virkeligheden den mest naturlige måde at dyrke jorden på. Alligevel udgør økologiske landbrug i Tunesien blot 0,36% af landbrugsarealet (2003)

Demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed: På en opgørelse over demokratiets status i 149 lande (der toppes af Finland og Danmark og afsluttes af Libyen og Burma) ligger Tunesien på en plads som nr. 108 (maj 2004). På en tilsvarende opgørelse over pressefrihed i de samme 149 lande, der toppes af Danmark og Sverige afsluttes af Cuba og Nord Korea er placeringen blandt de nævnte lande ca. den sammen med Tunesien på en plads som nr. 131 (maj 2004).

Kvinder i parlamentet: Kvinder er ofte underrepræsenteret i de højere lovgivende forsamlinger. I Tunesien sidder der 12% kvinder i landets parlament (i Danmark er der ca. 38% kvinder i Folketinget)

Internet og computere: 30,7 personer ud af hver 1000 har en PC (2002) og 52 af hver 1000 anvender internettet (2001).

Det såkaldt "papirløse samfund": … er ikke slået igennem i Tunesien, hvor papirforbruget, der i 1990 udgjorde 18,570 kg pr person, støt og roligt er vokset til 19,180 kg pr person i 2002.

Kaffeforbrug: Hver person i Tunesien konsumerer 1,100 kg kaffe. I Danmark er omfanget 9 kg kaffe pr. person årligt.

Telefon: Antallet af mobiltelefoner i Tunesien er vokset fra 0,4 mobiltelefoner pr 1000 indbyggere i 1995 til 11 mobiltlf. pr. 1000 indb. i 2003.

Massekommunikation: Det samlede oplag af aviser svarer til at der er 19 aviser pr 1000 personer. Derudover er der 158 radioer pr 1000 personer og 207 TV-apparater pr 1000 indbyggere

Trafik: … I Tunesien var der i år 2000 omkring 28 busser, vare- og lastvogne samt 54 personbiler pr 1000 indbyggere.

Uddannelse: I 1990 var 94% af børnene er tilmeldt grundskolen (1-5.kl) og i 1996 var andelen vokset til 98%. Derudover var 43% tilmeldt mellemskole (6-10.kl) i 1990.

Læsefærdighed: I 2002 kunne ca. 73% af befolkningen over 15 år kan læse og skrive.

Antal turister: Der ankom i alt 5.733.324 udenlandske turister til Tunesien i 2003. Samtidig rejste 1.219.800 turister fra Tunesien til udlandet.

Turistindtægter: ialt 2.342 mio.US$ fra udenlandske turister. I forhold hertil er det interessant, at turister fra Tunesien, der rejser til udlandet som turister bruger ca. 943 mio. US$. Den samlede turistbalance udgør herefter 1.399 mio. US$, hvorfra skal trækkes, den import af udenlandske varer og tjenesteydelser, der indgår i den samlede turistindustri. Der bliver ikke meget tilbage herfra til støtte til den lokale udvikling, hvilket gør socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvarlige turistinitiativer så meget desto mere påtrængende. Turistindustrien udgør en meget væsentlig faktor for beskæftigelsen med 247.000 fuldtids arbejdspladser i 2003 og i alt 492.000 arbejdspladser medregnet deltids- og sæsonbeskæftigelse. Det svarer til 15,1% af den samlede beskæftigelse.

Kilder: informationer fra Tunesiens statistiske dept., diverse FN-organer (deriblandt UNDP, FAO, WHO, UNICEF og UNESCO), CIA: World Fact Book, Verdensbanken (World Bank Group), World Tourism Organization, World Resources Institute, World Ordit, samt - i meget begrænset omfang - egne beregninger under faglig ansvarlig hensyntagen til de retningslinier, der er anvendt af de respektive institutioner, der står for registrering, indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af de originale statistiske informationer.

     

Nyheder:

Seneste nyheder fra Tunesien
Opdateret: Tuesday, May 22nd, 2018. Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2009

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 14.06.2009