HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    Artikel-oversigt    Artikel-emner   
 

Links:

NYHEDER fra Pakistan:
Google News: Pakistan
Google News: Kashmir

Danske nødhjælpsorg.:
Fællesindsamlingen
Dansk Røde Kors
Caritas Danmark...
Red Barnet
Folkekirkens Nødhjælp
Læger uden Grænser
Unicef

International
nødhjælp:

Relief Web
Seneste opdatering om situationen i regionen fra ReliefWeb


 
 

Artikler & Features opdelt efter EMNE: Jordskælvet i Pakistan

Jordskælv i Pakistan, 8. oktober 2005

- artiklerne er opført i dato-orden


Pakistan - Over 5.000 enlige kvinder og mere end 40.000 faderløse børn lider fortsat!

 -  [PAKISTAN: Women hit hardest in quake aftermath]

IRINnews.org
8. september 2006
Tusinder af ofre for sidste års jordskælv lever fortsat under dybt foruroligende forhold. Enlige kvinder er hårdt ramt efter at have mistet deres mand, ikke mindst som følge af uhensigtsmæssige sociale strukturer og en arveretslige sædvaneregler, der absolut ikke begunstiger kvinderne. Børn, som er faderløse, anses derfor også som "forældreløse", selvom de fortsat har deres mor, netop som følge af de vanskeligheder, som enlige mødre har med at kunne opretholde en indkomst, der kan forsørge en familie.

Pakistan - Kronologisk oversigt over væsentlige begivenheder i 2005
[Year in Brief 2005 - Chronology of key events]

IRINnews.org
12. januar 2006
Kronologisk oversigt over betydningsfulde hændelser i Pakistan i 2005. Oversigten domineres totalt af de voldsomme eftervirkninger fra det voldsomme jordskælv 8. oktober 2005 i den Pakistanske del af Kashmir, nær povinshovedstaden Mazaffarabad.

PAKISTAN: Relief tents collapsing in quake zone

IRINnews.org
4. januar 2006
Mange af de telte det lykkedes at nå at fordele i katastrofeområdet efter jordskælvet i Pakistan har som frygtet ikke kunnet holdet til det barske vintervejr. Under de ganske begrænsede helikopterflyvninger, dr er mulighed for at foretage har hjælpeorganisationerne kunnet iagttage, hvorledes teltene er brudt sammen på grund af voldsom nedbør eller på grund af blæst kombineret med det forhold, at den stenrige undergrund ofte gør det meget vanskeligt at fastgøre teltene til undergrunden. Behovet for nødhjælp, først og fremmest for boliger er enormt.

PAKISTAN: Female quake survivors losing property

IRINnews.org
3. januar 2006
Mange kvinder, der flygtede fra ødelagte byer, risikjerer at miste deres jord og ejendom som element i de lokale ejendomsretslige regler. Derudover er det ejendomsretslige system så mangelfuldt, at mange familier, som har forladt deres ejendom vil have svært ved at bevise deres nedarvede rettigheder til jorden, når de vender tilbage. Dette forhold har medvirket til at mange ikke ønskede at forlade deres hus på trods af den forestående vinter.

PAKISTAN: Thousands still without basic shelter two months after quake

IRINnews.org
9. december 2005
Selvom der nu er gået mere end to måneder siden jordskælvet, er der stadig tusinder af ofre uden fast tag over hovedet. Nødhjælpsarbejderne finder stadig mennesker, der ikke har fået etableret hensigtsmæssige boliger, der kan modstå vinterens barske klima i Kashmir. Nogle steder er den lokale befolkning igang med at etablere midlertidige boliger (med eller uden støtte fra nedhjælpsorganisationerne), mens det andre steder har været nødvendigt at rydde de sammenstyrtede bygninger af vejen først.

PAKISTAN: More winterised shelter needed urgently in quake zone

IRINnews.org
30. november 2005
I takt med at vinteren tager til, temperaturerne falder og vanskelighederne med at opholde varmen i de tynde telte øges, sker der en voksende tilstrømning af ofre fra de kulderamte regioner, der ligger inden for gå-afstand til steder med bedre mulighed for overlevelse eller med mulighed for at behandle de kulde-relaterede sygdomme, der nu optræder stadig mere hyppigt. Der er et enormt behov for vinter-telte, varmt tøj, brændsel og fødevarer til meget store dele af den ramte region.

PAKISTAN: Kagan communities at landslide and flood risk

IRINnews.org
29. november 2005
Mindst 12 mindre landsbysamfund ligger i akut fare for at blive delvist ødelagt af jordskred, som en eftervirkning af jordskælvet i oktober. Undergrunden er ustabil med revner i de øverste jordlag, hvilket indikerer jordskred i forbindelse med jordoverfladens bevægelser under vinterens frostpåvirkning og forårets optøning. Men allerede nu er flere landsbyer i akut fare, og der sker konstant overvågning af enkelte områder, hvorfra der er muligt at evakuere befolkningen med kort varsel.

PAKISTAN: Second border crossing-point opens to allow relief from India

IRINnews.org
9. november 2005
Efter en måned med konstant udvidelse af nødhjælpsaktiviteterne efter jordskælvet i den pakistanske del af Kashmir er der nu åbnet endnu en grænseovergang mellem Indien og Kakistan ved Kamran Post i en af de tidligere mere omstridte regioner. Initiativet har mødt stor velvilje og man håber på at den netop indgåede aftale mellem Indien og Pakistan om at åbne ialt fem grænseovergange bliver realiseret, så man nemmere kan nå frem til de mere afsidesliggende regioner, hvortil der faktisk er lettere adgang fra den indiske side af grænsen "Line of Control".

Kashmir’s tragic opportunity

Muzamil Jaleel
4. november 2005
Pakistans katastrofeberedskab har på ingen måde kunne klare presset fra Kashmir og det har resulteret i et politisk pres mod de ansvarlige. Bomberne i New Delhi har ramt et sårbart punkt hos Indien, der ikke som tidligere kan kritisere den pakistanske regering. Derimod betyder en begrænset åbning af grænsen i Kashmir, at der måske er håb om at der kan grundlægges en reel fred mellem Indien og Pakistan, skriver Muzamil Jaleel.

PAKISTAN: Cold brings quake victims south

IRINnews.org
4. november 2005
Stadig flere husvilde ofre for jordskælvet søger stadig længere sydpå i deres søgen efter husly og arbejde. Antallet af ofre stiger fortsat, og specielt børnene er meget udsatte i takt med at nøden vokser og kulden tiltager.

PAKISTAN: Number of tented camps to increase

IRINnews.org
3. november 2005
Vinteren trænger sig på og mange ofre for jordskælvet søger fra bjerglandsbyerne til de lavereliggende (men dog fortsat kolde) teltlejre i under 1.500 meters højde. Forholdene i lejrene er helt utilstrækkelige, med udendørs madlavning, utilstrækkelig vandforsyning, hvoraf hovedparten end ikke er rent og yderst mangelfuld sundhedsassistance. Dertil kommer de mange landsbyer, der endnu ikke har fået nødhjælpsforsyninger, og hvorfra afstanden er for stor til at befolkningen har mulighed for at vandre til teltlejrene.

PAKISTAN: Helicopter lifeline under threat in earthquake zone

IRINnews.org
1. november 2005
Transportforholdene i det jordskælvsramte område er utroligt vanskelige, og det er af allerstørste nødvendighed at anvende helikoptertransport for at fordele nødhjælp til den majoritet af nødstedte, der ikke kan betjenes fra de få fungerende vejanlæg i regionen. Men det er en meget omkomstningstung transport, og det er en afgørende forudsætning, at de nødvendige økonomiske ressourcer tilvejebringes hurtigst muligt.

PAKISTAN: Village of the dead

IRINnews.org
24. oktober 2005
Jabri Kailash var tidligere en lille myldrende by med omkrign 4.000 indbyggere. Byen, der ligger nær jordskælvets epicenter, blev total ødelagt af naturkatastrofen. Hovedparten af indbyggerne formodes dræbt, og de, der overlevede, er der ingen der ved, hvor befinder sig. De sociale problemer er overvældende, og mange andre småbyer i området har været udsat for en tilsvarende skæbne.

Pakistan: Konsekvenserne efter jordskælvet antager stadig større omfang

Mogens Engelund
20. oktober 2005
Der er nu gået 12 dage siden den pakistanske del af Kashmir blev ramt af et voldsomt jordskælv ti minutter i ni om morgenen den 8. oktober med en styrke på 7,6. Der blev straks iværksat nødhjælpsoperationer, men på grund af jordskred, ødelagte veje, broer og stisystemer har det været svært at nå ud til alle de nødstedte. Internationalt Røde Kors pointerer, at der er et akut behov for nødhjælp.

PAKISTAN: Winter tents needed now

IRINnews.org
19. oktober 2005
Det største problem i jordskælvets skygge er telte - mange telte, og telte, der er vejrbestandige. Op mod tre millioner mennesker har mistet deres boliger, vinteren er på vej og mange af de nødstedte er man end ikke nået frem til på grund af de meget vanskelige naturmæssige forhold. En meget stor del af de nødstedte kan kun nås til fods.

PAKISTAN: Urgent aid needed now for quake-hit north

IRINnews.org
18. oktober 2005
Mens dødstallet stiger og temperaturen falder vokser omfanget af katastrofen efter jordskælvet i Pakistan. Behovet for nødhjælp er enormt, men indtil videre er det fulde omfang af konsekvenser ikke gået op for omverdenen. Indtil videre er kun omkring 15% af den nødvendige nødhjælp blevet bevilget.

PAKISTAN: Water and sanitation dire in quake-stricken north

IRINnews.org
17. oktober 2005
Der lever omkring 3 millioner i det jordskælvsramte område, som mangler rent drikkevand og sikre sanitære forhold. Frygten for epidemier vokser i takt med at vanskelighederne med at nå de hårdest ramte tårner sig op.

PAKISTAN: UN relief chief concerned about colossal ‘disaster within disaster’

IRINnews.org
15. oktober 2005
FN's nødhjælpskoordinator Jan Egeland påpeger nødvendigheden af en bedre koordinering af nødhjælpen, såfremt man skal undgå at katastrofen eskalerer og antallet af døde øges, som en konsekvens af manglende koordinering af indsatsen.

PAKISTAN: Race against time to save lives

IRINnews.org
13. oktober 2005
Mens antallet af omkomne nu overstiger 30.000 gør dårligt vejr og lave temperaturer det svært for redningsarbejdere at redde flere af de indespærrede, der fortsat måtte være i live blandt murbrokker fra sammenstyrtede bygninger.

PAKISTAN: Earthquake leaves 20,000 dead and huge numbers in need

IRINnews.org
9. oktober 2005
Antallet af omkomne formodes nu at stige til over 20.000 fra det ødelæggende jordskælv. Der er iværksat store hjælpeforanstaltninger, men der er sket mange jordskred i området og frygten er fortsat stor, bl.a. på grund af de mange efterskælv.

PAKISTAN: More than 18.000 dead following regional earthquake

IRINnews.org
9. oktober 2005
Jordskælvet, der ramte Pakistan lørdag morgen formodes i øjeblikket at have kostet mere end 18.000 mennekser livet, mens over 40.000 menes at være såret. Epicentret lå blot omkring 10 km fra Muzaffarabad, der er regionshovedstad for den pakistanske del af Kashmir. Epicentret lå ca. 10 km under jordoverfladen og jordskælvet forekom meget tæt på brydningskanten, hvor den indiske kontinentalplade skubber sig ind under den euro-asiske plade med en hastighed på omkring 4 cm om året.

 


LINKS til "hotte" emner:Støt ofrene

for jordskælvet!


Du kan yde bidrag til hjælpearbejdet ved at kontakte de humanitære hjælpeorganisationer:

Støt med 100 kroner over telefon eller sms
Fællesindsamlingen:
Ring 9056 5699 eller brug sms og send KATASTROFE til 1231.

Eller send bidrag direkte til den enkelte organisation.
Ring på tlf-nummeret eller klik på linket til den organisation du ønsker.
Så kan du støtte direkte.

Røde Kors
- Ring 9056 5656 - et opkald støtter med 100 kr.

Caritas Danmark
- vejledning på hjemmesiden.

Red Barnet
- Ring 9056 5756 - et opkald støtter med 100 kr.

Folkekirkens Nødhjælp
- Ring 9056 5600 - et opkald støtter med 100 kr.

Læger uden Grænser
- Ring 7010 1080 (valgfrit beløb via Dankort eller kreditkort)

Unicef
- Ring 9056 5699 - et opkald støtter med 100 kr.

Beløb for alle opkald via telefon og sms trækkes via telefonregning eller mobilabonnement. 
 

Creative Commons Attribution 2.5 License - Åbner i nyt vindue!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2005

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!Opdateret d. 10.9.2006