Kilder, baggrundsinformationer, m.m. for Nepal fra A-Z!

I skrivende stund har jeg netop passeret 1.111 artikler, ordforklaringer, m.m. Det betyder dog ikke, at den udfordring, der ligger i Nepal fra A-Z, på nogen måde nærmer sig sin afslutning - det er blot en ganske god begyndelse!
  Der er en masse mangler, og i takt med at mængden af artikler vokser, øges også indsigten i behovet for endnu flere artikler og uddybende ordforklaringer. I takt med at tiden går vil der yderligere komme et behov for opdateringer, men det sker forhåbentlig løbende. Jeg har bestræbt mig på at gennemredigere og opdatere alle artikler på det tidspunkt de er lagt ind på "Nepal fra A-Z".

Revidering, tilføjelser og udvidelse af Nepal fra A-Z
Der vil løbende blive foretaget revideringer og tilføjelser (forslag og indlæg modtages med kyshånd).
  Jeg har indtil videre stort set undlagt at lægge geografiske informationer på Nepal fra A-Z. Det skyldtes først og fremmest en prioritering, og der vil løbende blive inddraget geografiske oversigter og artikler.
  Der mangler også en række antropologiske artikler om de enkelte etniske grupper, deres sprog og kultur.
  Nepals plante- og dyreliv er ligeledes sparsomt behandlet, men også her står masser af artikler og opslag nærmest i kø for at komme med.
  Under de enkelte artikler er der i visse tilfælde anført links til websites, der kan uddybe eller supplere den enkelte artikel. Jeg vil løbende tilføje links i alle de mange tilfælde, hvor jeg mener de kan tjene til uddybning og supplering. - Alle forslag er vilkomne!

Kildemateriale
Det anvendte kildemateriale er meget stort og mangfoldigt. I mange tilfælde har jeg anført kilder (el. links) i tilknytning til artiklerne som en del af sådanne kildehenvisninger.
  Derudover kan jeg henvise til bl.a. følgende kilder, hvorfra jeg har hentet statistiske informationer og meget mere.
 -  Central Bureau of Statistics (CBS), Kathmandu
 -  National Planning Commission (NPC), Kathmandu
 -  Verdensbankens Nepal-kontor
 -  UNDP i Nepal (FN's udviklingsorganisation)
 -  Wikipedia samt andre leksikale kilder til information og viden
 -  Derudover henviser jeg til oversigten over bøger om Nepal.

Stavning, stavemåde og oversættelse fra devanagari-alfabetet
Oversættelsen fra devanagari-alfabetet til det latinske alfabet har medført lidt uklarhed omkring stavemåder, eksempelvis Anchal el. Anzal, Arniko el. Araniko, Zilla eller Jilla.
  I de tre nævnte tilfælde har jeg valgt den første af de nævnte stavemåder (eks. Anchal), men suppleret med en henvisning fra den anden stavemåde (eks. Anzal).
  Bogstavet "h" i eksempelvis Rastriya / Rashtriya (eller dobbelt-h som i Chhetri) anvendes ikke konsekvent, men jeg har søgt at skrive de pågældende ord på den måde de oftest eller evt. officielt skrives.
  Uden at det dog er gennemført helt konsekvent, har jeg bestræbt mig på at lave henvisninger fra andre anvendte stavemåder end de valgte, specielt hvor det er af betydning for at finde dem i den alfabetiske oversigt.

Namaste!   ...   og Go' fornøjelse!
Mogens


Kilder: se "Nepal fra A-Z, - kilder og baggrundsinformationer"
© copyright Nepal A-Z, Mogens Engelund, 1990-2007.

Informationsportalen engelund.dk - TILBAGE TIL START! ... Tryk her!