HOME - Tilbage til START - Tryk her!
Læs også min WEBLOG "Info-BLOG'en" med anderledes nyheder!   
 
 
 

Artikler & Features opdelt efter EMNE:

Orkanen Katrina

- artiklerne er opført i dato-orden


Popular organization vs. capitalist anarchy: Who can stop Bush’s giveaway plan for the Gulf

Fred Goldstein
19. september 2005
George Bush tog til Orleans, han holdt en tale der, den 15. september om genopbygning. Alle er enige om at der er behov for genopbygning, men kritikere fremhæver at Bush kun taler om den materielle genopbygning, og en hurtig aktion, der kan styrke hans eget stadig mere blakkede image, hvorimod Bush undlader at inddrage den sociale dimension, som negligering af store dele af den farvede befolkning i stadig stigende grad udgør en belastning for såvel Washington, som for den lokale politiske og administrative ledelse i Louisiana og New Orleans.

As flood waters recede - More racist government atrocities exposed

Lei Lani Dowell
15. september 2005
I takt med at vandet trækker sig tilbage fra oversvømmelsen efter Katrina, afdækkes stadig flere menneskelige tragedier, som skyldes negligering og stærkt kritisabel politisk og administrativ håndtering af katastrofen fra såvel staten Louisiana som fra George W. Bush og hans regering.

Profiting from pain: Corporate gold-diggers head to Gulf region

Milt Neidenberg
13. september 2005
Der er hurtige fortjenester for ingeniør- samt bygge- & anlægsvirksomheder, ikke mindst såfremt de har de rette politiske forbindelser til Washington samt til de militære enheder, der har stor indflydelse i genopbygningen, hvor lokale virksomheder og initiativer i vid udstrækninger negligeres af centrale myndigheder.

If We Understand New Orleans; we understand the Bush strategy

Mike Whitney
13. september 2005
Bush-kritiske politiske aktører i USA ser hændelsesforløbet i New Orleans som langt mere end bestemt af FEMA (Federal Emergency Management Agency = USAs nationale katastrofe- & nødhjælps-organisation). De ser det som en strategi fra Bush's regering og de kræfter, der står bag Bush-regeringen - ikke mindst når det gælder forholdet til New Orleans og den del af befolkningen, der er flest af i New Orleans, de fattige og farvede.

Katrina and the State

Kate
8. september 2005
En kritisk vurdering af den amerikanske centrale statsmagts og de involverede delstaters håndtering af Katrina, herunder et overblik over røverier, politiets rolle, fængslerne, Superdome og problemer omkring evakuering. Vurderingen er baseret på personlige oplevelser, uafhængige medier, personlige weblogs og diverse relevante kilder til nyhedsinformation om Katrina.

Hip-hop artist blasts Bush administration as Repression and military occupation deepen in New Orleans

Larry Hales
4. september 2005
Stadig flere kritiske røster rejser sig fra New Orleans af Centralregeringens manglende indsats til afhjælpning af katastrofens konsekvenser for først og fremmest den fattige del af befolkningen.

Protest demands justice for hurricane victims, not repression

Monica Moorehead
3. september
Ofre for orkanen Katrinas hærgen kræver hurtig nødhjælps-indsats og en retfærdig behandling, efter at det er blevet stadig tydeligere, at den hidtidige nødhjælpsindsats har været aldeles utilstrækkelig, og at adskillige tusinde formodes at have mistet livet.

Katrina: a disaster guide

openDemocracy
2. september 2005
Den kastrofale hærgen af orkanen Katrine i først og fremmest New Orleans og omegn har resulteret i en mangfoldighed af kritiske politiske og moralske reaktioner hos iagttagere og på forskellige kategorier af blogs.

Relief for the rich, disaster for the poor: Hurricane tragedy could have been averted

Larry Hales
31. august 2005
New Orleans borgmester har meddelt at hundreder - måske endog tusinder - er blevet ofre for orkanen Katrina. Ingen ønsker at påtage sig det politiske ansvar for at der ikke er iværksat forebyggende foranstaltninger, skønt New Orleans allerede sidste år med nød og næppe undgik at blive offer for orkanen Ivan.

 


Bøger
Her er henvisning
til bøger om Nepal

Rejser
 
 

Creative Commons Attribution 2.5 License - Åbner i nyt vindue!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2005

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!Opdateret d. 22.12.2005