HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    om engelund.dk    F A Q   'Fair Use', - et amerikansk princip!  

'Fair Use' er et princip i den amerikanske lovgivning om ophavsret. 'Fair Use' betyder at selvom der er ophavsret på en ting, kan det anvendes alligevel uden specifik indhentet tilladelse fra ophavsretshaveren i visse bestemte situationer.

'Fair Use' princippet omfatter først og fremmest anvendelse i forbindelse med omtale eller kritik af de pågældende værker, og tilladelse til at citere herfra i begrænset omfang. Derudover omfatter 'Fair Use' også visse anvendelse i undervisningsmæssige sammenhænge, samt ikke-kommerciel offentliggørelse, der sikrer almenvellets indsigt i og kendskab til informationer, analyser, undersøgelser, m.m. Se bl.a. Stanford University Libraries - Copyright and Fair Use

Et tilsvarende princip findes ikke direkte i dansk (kontinentaleuropæisk) ophavsret. Det er normalt ikke et problem, da eksempelvis den danske ophavsretslov bl.a. indeholder en fast redegørelse af, hvilke indskrænkinger i ophavsretten der er tilladt, deriblandt de såkaldte "låneregler" i ophavsretslovens kapitel 2, der giver ret til kopiering og gengivelse i begrænset omfang.

Af hensyn til almenvellets interesser kan det indimellem være hensigtsmæssigt at have denne mulighed for at offentliggøre tekster eller dele af tekster, som vel at mærke offentliggøres i oplysnings-, uddannelses- og/eller forskningsmæssige sammenhænge.

Det er et vigtigt princip i denne forbindelse, at anvendelse og offentliggørelsen foregår inden for rammerne af et ikke-kommercielt sammenhæng, dvs. at 'Fair Use' anvendelsen ikke fratager forfatteren indtægtsmuligheder. Det er samtidig også et afgørende princip for min anvendelse af 'Fair Use', at jeg gennem den pågældende offentliggørelse kan øge interessen for at opsøge den "ægte vare".


Udnyttelse af 'Fair Use' princippet anvender normalt en formulering i tilknytning hertil, der lyder nogenlunde således:

This site contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. For more info go to: Cornell Law School, Legal Information Institute: Limitations on exclusive rights: Fair use og US Copyright Office's oversigt over 'Fair Use'. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the copyright owner. We always mention the author and link the original site and page of every article.


Da det er et amerikansk princip, vil 'Fair Use' først og fremmest finde anvendelse på materiale af amerikansk oprindelse, som netop pga. 'Fair Use' pricippets eksistens ikke altid har præciseret mulighederne for at anvende copyright'et materiale.

I alle de situationer, hvor sådant materiale offentliggøres på engelund.dk, vil udgiver eller forfatter altid blive nævnt, ligesom der altid være links til den oprindelige kilde.

Læs mere

Se også disse artikler om ophavsret, copyleft og forskellige forhold, der gør sig gældende - og som indimellem vanskeliggør - overdragelse af dele af disse rettigheder, specielt i tilfælde, hvor flere rettighedshavere er inddraget.
   Bemærk at de fleste artikler findes på både engelsk og dansk. I de fleste tilfælde er den engelsksprogede version imidlertid mere omfattende, men samtidig kan der i den danske version være informationer, der er specifikke for danske forhold og danske retsregler.

 

Opdateret d. 20.9.2006