HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    Artikel-oversigt   

   
 

Thailand - Parlamentsvalg med tvivlsomt flertal til Thaksin

Flere ubekendte under valg i Thailand med flertal for en "no-vote"!?

Mogens Engelund, 3. april 2006

Under gårsdagens valg i Thailand viste oppositionens sammenhold sig at holde i en utraditionel boycot af parlamentsvalget med en omfattende mistillidserklæring fra et flertal af vælgerne i Bangkok, mens der fortsat er opbakning bag premierminister Thaksin i Thailands landområder.


Udsnit af en af de ugentlige demonstrationer om søndagen i Bangkok
En lang række demonstrationer i specielt Bangkok, men også i flere andre større byer fik Thailands premierminister Thaksin til den 24. februar at opløse parlamentet og udskrive valg til afholdelse den 2. april. Det kan virke som en meget overraskende beslutning i lyset af at valget for blot et år siden gav en bred opbakning bag Thaksin og hans parti Thai Rak Thai (Thai'er elsker Thailand). Dengang vandt Thai Rak Thai partiet 377 af parlamentets 500 pladser.

Dengang håbede oppositionen på et langt bredere tilslutning, end det blev tilfældet. Men i mellemtiden har oppositionspartierne fået koordineret deres indbyrdes uenigheder. Oppositionen står derfor i dag mere samlet og der bred enighed på langt flere områder end tidligere. Kun et af de oppositionspartier, der har plads i parlamentet, stiller op ved valget, mens resten støtter en boycot af valget. I Thailand udøves en valgboycot ved at stemme blankt.

Valget i går, 2. april 2006


Stremmeseddel til parti-liste-valget. Bemærk afkrydsningsboxen nederst til højre, hvori der sættes kryds, såfremt man ikke ønsker at stemme. Thaksins parti "Thai Rak Thai" (Thai'er elsker Thailand) ses som nr. 2 på stemmesedlen. Kilde: Wikipedia
Valget afholdes i 400 enkeltmandskredse kombineret med liste-valg (hvor der vælges 100), men efter en regel i de thailandske valglove, er der et krav om, at en kandidat for at opnå en plads i parlamentet ikke blot vinder valget i valgkredsen, men at vedkommende derudover opnår mindst 20% af de afgivne stemmer.

Der er næppe tvivl om at Thaksins kandidater vinder hovedparten af pladserne, men der kan være tvivl om de kan opfylde kravet om 20% af stemmerne, såfremt oppositionspartiernes boycot får den tilsigtede effekt.

Det anslås at omkring 50 kandidater vil falde for denne regel, som også gælder selvom de stiller op uden modkandidater. Som et kuriosum har det vist sig at i valgkredsen omkring havne- og turistbyen Surat Thani (hvorfra man kan sejle til Koh Samui) viste de første optællinger, at 99% af de afgivne stemmer var blanke, og her har oppositionen altså sikret sig en overvældende valgsejr gennem deres boycot. Også i Bangkok var rigtog mange stemmesedler blanke, men omfanget er endnu ikke kendt. Der stemmes ved omkring 87.000 valgsteder, hvorfra stemmeboksene transporteres til centrale optællingssteder i de enkelte valgkredse, og der er som nævnt 400 valgkredse.

Men nu er det yderligere således, at valglovene og forfatningen kræver at parlamentet skal være fuldtalligt, før det kan udpege en premierminister. Så uanset hvad Thaksin gør, og uanset hvor stor hans valgsejr bliver, så ender han under alle omstændigheder i en politisk krisesituation, der ikke kan løses, før efter afholdelse af nye valg i de berørte valgkredse, og måske heller ikke der. Konsekvensen bliver en forfatningsmæssig krise, som formentlig ikke kan løses uden inddragelse af oppositionen og måske også kongen.

Den sociale og økonomiske baggrund

Det er god politisk grundlærdom, at der - inden for visse rammer - kan foregå en vis grad af regulering eller påvirkning af den tilstrømning fra landområder til byerne, der er et resultat af de generelle økonomiske udviklingstendenser, mekanisering af landbruget og det generelle ønske om at sikre børnene bedre uddannelse og bedre jobmuligheder. Mulighederne for regulering ligger ved bl.a. at sikre landområderne bedre levevilkår, herunder bedre uddannelses- og jobmuligheder.

Der har været stor tradition for denne type af reguleringer i Thailand. Alle turister i Thailand har utvivlsomt set, hvorledes mange etniske minoritetsgrupper i den nordlige del af Thailand tydeligvis har fået bedre vilkår, bedre boliger, bedre muligheder for at udnytte deres kulturelle og hårarbejdsmæssige færdigheder. Mange har den fejlagtige opfattelse, at det kun er sket på grund af turismen, og måske også betalt af turisternes penge.

Sådan hænger det nu ikke sammen, for selvom turistøkonomien er meget stor, så ville denne etniske del af turistindustrien have set helt anderledes ud, såfremt den kun var funderet på turistøkonomien. Der er sket store økonomiske udligninger fra de økonomisk velstillede områder til landområderne i specielt den nordlige del af Thailand. Kongefamiliens indflydelse - specielt Dronning Sirikits - har været meget omfattende og måske endog af afgørende betydning.

Derudover kommer, at under den voksende globaliseringbølge har Thailand været langt fremme. Rent arbejdsmæssigt, så er den thailandske arbejdskraft af meget høj standard, rimeligt veluddannet og stærkt disciplineret. Også på landet har det været relativt nemt at få bønderne til at lægge deres produktion om fra fødevareproduktion til salgs- og eksportafgrøder. Eksempelvis er store dele af den danske kødproduktion afhængig af importerede fødevarer til svin og kvæg. Og bl.a. Thailand er en af de store leverandører af soyakager til dyrefoder. Danmark har formentlig et areal i Thailand tilplantet med dyrefoder, der svarer til en område på størrelse med Sjælland (det er blot en billede, man kan simpelthen ikke lave denne slags sammenligninger). Dvs. at en stor del af den thailandske befolkning er afhængig af, at den danske svine- og kvægproduktion opretholdes (og tag endelig ikke fejl, mange af disse småbønder kender ved faktisk godt, hvilke sammenhænge de indgår som en del af).

Hidtil har det kunnet lade sig gøre at foretage disse økonomiske udligninger. Det har været min opfattelse at middelklassen i byerne har formået at lade den fattigere arbejderklasse "betale regningen" (og det var jo også først og fremmest dem, der vandrede ind fra landområderne, traditionelt set). Det forhold, at der ikke har eksisteret en velorganiseret solidarisk fagbevægelse har gjort det lettere at vælte byrderne over på den hastigt voksende arbejderklasse, og byrderne har i vid udstrækning kunnet betales i kraft af denne vækst i arbejderklassen og af industrisektoren som helhed.


Bangkoks skyline set fra restauranten på Conrad Hotel i Bangkoks centrum, lidt syd for Siam Square. Udsigten, der ses på billedet er mod sydøst.


...og således ser Conrad Tower så ud set fra gadeniveau. Restauranten ligger øverst oppe.
Men den generelle vækst, som Thailand har gennemløbet gav grobund for udvikling af en stadig voksende veluddannet middelklasse i byerne, ikke mindst i den centrale region omkring Bangkok samt i en række andre byområder (deriblandt betydningsfulde turistområder). Den "fejl" Thaksin ifølge sine kritikere gjorde sig skyldig i, var ikke blot at han fortsatte med de økonomiske udligninger, men at han øgede dem mærkbart, samtidig med at han iværksatte en række stærkt omkostningsbelastede prestigebyggerier, motorvejsanlæg i Bangkok og omegn, skytrain og metro, en imponerende højbro med omfattende motorvejsanlæg i tilknytning til anlæggelsen af Bangkoks nye lufthavn og sidst det udskudte projekt med en 50 km lang bro over sump- og eng-områderne ved Den Thailandske havbugt sydvest for Bangkok.

At Thaksin så derudover anklages for at sælge ud af Thailand, da hans familie solgte den tele-virksomhed, som Thaksin tidligere havde grundlagt og bygget op, til et konsortium fra Singapore, var blot en af de dråber, der fik bægeret til at flyde over. Og at gevinsten på omkring 12 milliarder kr som Thaksin-familien scorede, derudover var skattefri, gavnede da absolut ikke Thaksins position. Uanset deres begrundelser, så har mange af hans støtter inden for partiet vendt sig fra ham og anklagerne strækker sig fra nepotisme og korruption til at Thaksin er aldeles udemokratisk. Oppositionen mener at have beviser på at Thaksin og Thai Rak Thai har snydt under valgkampen, hvor de anklages for at have købt sig til stemmer.

Denne type anklager er ikke noget nyt, men det er væsentligt at forstå, at magtspillet nu er lignet op til en kamp mellem middelklassen i Bangkok og andre byområder om større politisk indflydelse. Denne gruppes indflydelse på den økonomiske udvikling er i forvejen aldeles afgørende, og det kan bl.a. ses af det forhold, at deres småaktioner, iflg. turistmyndighederne, har fået mindst 65.000 turister til at aflyse deres rejse til Thailand.

Optakten til valget

Selve optakten til valget var relativt rolig med færre og mindre demonstrationer end mange af organisatorerne havde forventet. Oppositionen så gerne at Thaksin gik af inden valget, eller at han bøjede sig og indgik en aftale med oppositionen, der i givet fald formentlig også ville betyde hans afgang.

Der har været enkelte sammenstød under valget og mindre bomber efter valget i Sydthailand, hvortil kommer ugentlige demonstrationer i Bangkok hver søndag, efter at det viste sig, at demonstrationer skulle koordineres, såfremt det skulle lykkes at få mange til at møde frem.

Thaksin kommer oprindelig fra den lille by Sankamphaeng nær Chiang Mai i Nordthailand, og hans kendskab til udviklingen i landområderne, og deres betydning for økonomisk stabilitet har utvivlsomt spillet en stor rolle for udvikling af hans og hans partis politiske reformprogrammer, men dette forhold har på ingen måde gavnet ham i forhold til byernes middelklasse, som føler sig svigtet af netop denne politiks konsekvenser.

Konsekvenserne efter valget er ret uoverskuelige. Forfatningsmæssig krise og økonomisk kaos, ikke mindst inden for bygge og anlægssektoren samt industrisektoren og en lang række udviklingsmæssige aktiviteter i landområderne vil blive direkte berørt af konsekvenserne. Turistsektoren vil ikke blive direkte berørt udover de forstyrrelser, der vil være en konsekvens af forskellige aktioner og demonstrationer. Men stort set alle meningsmålinger peger på, at thaierne som helhed ikke ønsker at fortsætte med at aktionere og demonstrere, og det kan så til gengæld være med at til skærpe de konfrontationer, som næppe kan undgås. Thaksin udtalte inden valget, at han ville sikre mere "ro og orden", hvilket kan tolkes som en mere konsekvent indgriben over for demonstrationer, men det er endnu alt for tidligt at komme med vurderinger herom.

Seneste nyt:

Optællingerne, som er i gang har givet en markant støtte til oppositionen, og der er i et stort antal valgkredse i eksempelvis Bangkok-regionen i 27 valgkredse (ud af i alt 36) afgivet flere NO-VOTE stemmer, end der er afgivet stemmer til Thaksins kandidat fra Thai Rak Thai partiet. Men det er først og fremmest i Bangkok og enkelte andre større byer, at denne tendens vil være så tydelig. Følg med på The Nations uofficielle opffentliggørelse af valgresultaterne.

Thaksin befinder sig da også tydeligvis i en tænkeboks. Han aflyste et pressemøde i går, men har dog givet tilsagn om at træde offentligt frem senere i dag mandag, når tendenserne er lidt mere tydelige. Men der verserer allerede rygter om at Thaksin måske er parat til at træde tilbage og lade en anden fra Thai Rak Thai overtage premierministerposten, såfremt der kan opnås enighed herom. Men der foreligger endnu ikke nogen former for nøjagtige detaljer herom eller om hvem, der i givet fald skulle blive enige, eller om hvad.

Læs mere her:
Thai PM sees early poll setback, fra BBC, 3 April 2006. Early indications from Thailand's general election show the number of abstentions may exceed votes for the prime minister in some areas.
2Bangkok.com
The Nation: Uofficiel offentliggørelse af valgresultaterne
Thailand legislative election, 2005, om sidste års parlamentsvalg, fra Wikipedia


 
© Mogens Engelund, 2006.
- This article is published by engelund.dk under a Creative Commons License.
 


     

Creative Commons Attribution 2.5 License - Åbner i nyt vindue!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2005

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 2.5.2006