HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home    weblog    Artikel-oversigt   

 


 

Nepal - Kongen mod Folket!?

Hvad sker der i Nepal i dag?
...planlagt demokratisk manifestation
erstattet af mennesketomme gader!

Mogens Engelund, 20. januar 2006

De politiske partier i 7-parti-alliancen (dvs. alle de dominerende demokratiske politiske partier) havde planlagt, hvad der måske kunne have udviklet sig til den største demokratiske manifestation i Nepal nogensinde, men den risiko turde Kong Gyanendra ikke løbe, og kongen er måske netop nu ved at vende sine sikkerhedsstyrker imod folket. Det er i hvert fald en kendsgerning at der i dag anvendes langt flere ressourcer på at undgå en demokratiske demonstration end på at bekæmpe maoisterne!

Hvad sker der i Nepal i dag?

Sikkerhedsstyrker er på plads i stort omfang i Kathmandu, her ses de på Durbar Marg med Kongepaladset i baggrunden

... gader og veje er tomme

... og i bazarerne er skodderne for - butikkerne holder lukket! - Courtesy  NepalNews.com

Busser og lastbiler standses af sikkerhedstyrkerne og passagerer klager over ikke have kunnet købe mad i op til 20 timer! - Courtesy  United We Blog
Det er fredag den 20. januar, og det er den fredag, hvor de politiske partier havde satset rigtig meget på at samle op mod ½ million mennesker og afholde intet mindre end den største demokratiske demonstration i Nepals historie, men det er absolut ikke faldet i god jord hos Kong Gyanendra. Telefonnettet er lukket, mange internetforbindelser er afbrudt, der er udgangsforbud i Kathmandu og Omegn, et par hundrede politiske ledere er fængslet og andre holdes i husarrest.
  Politi og sikkerhedsstyrker satser enorme ressourcer på at undgå et i øvrigt ganske uoverskuelig demokratisk manifestation i at finde sted, vel vidende at den i givet fald også vil være anti-monarkisk og formentlig vil indeholde mange maoistiske slagord.
  Nepalesiske og internationale menneskerettighedsorganisationer er yderst bekymrede over situationen. Også FN's generalsekretær Kofi Annan har udtrykt stærk bekymring over de seneste dages udvikling og han har på det kraftigste opfordret Kong Gyanendras regering til hurtigst muligt at indlede forhandlinger med de øvrige parter i konflikten, indtil videre uden positiv reaktion fra kongen.
  Hvad der sker lige nu i og specielt i områderne omkring Kathmandu-Dalen ved jeg faktisk ikke. Men fra BBC's reportager er det tydeligt, at der er stille på overfladen i Kathmandu, hvor der er sat rigtig mange sikkerhedsstyrker ind på at iværksætte dette udgangsforbud. Det forekommer - i hvert fald i dag - som om Kong Gyanendras hovedmodstander ikke er maoisterne men de demokratiske politiske partier og - i stigende omfang - den nepalesiske befolkning. Gad vidst, hvor lang tid hæren og de menige soldater vil fortsætte med at acceptere at blive indsat mod lokalbefolkningen.
  Mange tusinder har i de seneste dage været på vej fra landområder og provinsbyer for at deltage i den store demokratiske manifestation i Kathmandu. De er nu strandet et eller andet sted på vejen, og hvad det kan medføre kan man kun gisne om. En ting er i hvert fald helt sikker. Der er ikke mange af sikkerhedsstyrkerne omkring Kathmandu, der har tid til at ofre ret megen opmærksomhed på, hvad maoisterne foretager sig, og det styrker også den opfattelse, at Kong Gyanendras hovedfokus er ved at skifte fra maoisterne som "hovedfjenden" til at blive en decideret kamp mellem Kongemagten og store dele af det nepalesiske folk.
  Det er nu snart et år siden kongen afsatte regeringen, erklærede undtagelsestilstand og svor at ville genindføre demokratiet i løbet tre år, men selv om det ser rigtig slem ud lige nu, så det kan nu godt være at det kommer til at gå langt hurtigere, hvis altså bare kongen tager på en rigtig laaaaaang ferie på en enkeltbillet. Selvom det dominerende politiske partier ikke siger det direkte, så er der stadig mere, der tyder på, at Nepals tid som hindu-kongerige er ved at være til ende. Det vil i hvert fald blive stadig vanskeligere for Kong Gyanendra at genoprette den kongelige værdighed og troværdighed efter den konfrontoriske egenrådige linie han stædigt fastholder, og som bringer ham i stadig større miskredit blandt stadig større dele af befolkningen.
  Efter at maoisterne havde holdt våbenhvile i fire måneder (fra 2. september 2005 til 2. januar 2006) og i denne periode indgik en skriftlig aftale med de dominerende politiske partier har der været en stadig voksende fokus fra Kong Gyanendra og hans regering på de politiske partiers aktiviteter. Og det forhold, at Kong Gyanendra i hele våbenhvile-perioden ikke indgik i eller tilkendegav ønske om forhandlinger har efterfølgende svækket hans stilling ganske betydeligt, og skønt de kongetro medier refererer loyalt under kongens igangværende rundtur i den østlige del af Nepal, så er det tydeligt, at opbakning til kongen svigter, selv i de traditionelt meget kongetro landområder.
  Jeg prøver at følge med i udviklingen og kommentere forløbet, når jeg har nyt. I øjeblikket vil jeg anbefale at anvende Google News til at finde de seneste nyheder - TRYK HER!.
  Du kan også finde flere links på min oversigt over artikler om Nepal - TRYK HER!
   

Creative Commons Attribution 2.5 License - Åbner i nyt vindue!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2005

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 20.1.2006